Jog

Jogforrások
 • Hatályos jogszabályok: hivatalos közlönyök (Magyar Közlöny – szakközlönyök)
 • http://kozlonyok.hu 2006-tól fulltext elérhető
 • Magyar Közlöny – 1945-től napjainkig
Bírósági határozatok
 • Bírósági határozatok
 • Kúriai döntések
 • Bírósági Döntések Tára (BDT)
Elektronikusan elérhető források
Történeti joganyag, törvények és rendeletek
Döntvények
 • Döntvénytár: a M. Kir. Curia elvi jelentőségű határozatai (1870-1905) – Több kötetes!
Bibliográfiák
 • Állam- és jogtudományi bibliográfia (1945-1991) – Több kötetes!
Kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák
 • Magyar jogi lexikon, 6 kötetben (1898-1907) – Több kötetben!
 • Jogi lexikon
Portálok, linkgyűjtemények
Folyóiratok
E-folyóiratok
E-könyvek
 • Könyvtárunk honlapján belül az e-források – e-könyvek menüben a jogtudományt választva.
 • Ebsco Academic E-book Collectionon belül a Jog kategóriát kiválasztva.
Adatbázisok
 • Könyvtráunk honlapján – online forrásaink – e-források felül – összetett keresés majd jog mező kipipálva.
 • HeinOnline Law Journal Library
 • Contenta repozitórium – Acta Juridica et Politica (ÁJTK kiadványsorozata) – Lefelé görgetve további füzetek is elérhetőek!
Bibliográfiai adatbázisok
Kutatóintézetek