Bibliográfia

Szakterületenként más és más szabály ill. hagyomány írja elő, hogy van-e szükség a felhasznált irodalmat felsoroló, abc-rendbe szedett bibliográfiára, vagy a lábjegyzetelésnél megadott adatok elegendőek. Ennek utána kell járnod!

Ha szükség van bibliográfiára, írhatsz ilyet „kézzel”, vagyis egyenként bepötyögve/másolva-beillesztve a megfelelő adatokat (szerző neve, mű címe, kiadási adatok, oldalszámok, stb.)
Ilyenkor mindenre neked kell figyelned ráadásul a különböző típusú forrásokra különböző szabályok vonatkoznak a bibliográfiai adataik közlésekor:

 1. Monográfia (egy adott témával foglalkozó könyv, lehet egy v. több szerzője)
  • Szakács István Péter (2002): Szavak prérijén: a kanadai magyar irodalom egy évszázada. Kolozsvár: Polis Könyvkiadó
 2. Folyóiratcikk
  • Hites, K. (1951). A magyar lélek és nyelv sorsa a kanadai prairien. Katolikus Szemle, 23–26.
 3. Tanulmány szerkesztett kötetben
  • Huber, M. I. (2014). A magyar mint örökségnyelv generációk közötti továbbadása Kanadában: A hamiltoni magyar közösség makro-szociolingvisztikai vizsgálata. In Z. Vajda (Ed.), Tehetségek a tudomány horizontján: Válogatás a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak tudományos munkáiból (pp. 38–60). Szeged: SZTE-BTK.
 4. Szakdolgozat
  • Zsoldos, L. G. (2006). Vowel harmony in the speech of English-Hungarian bilinguals of Vancouver (BA Thesis). Simon Fraser University, Vancouver.
 5. Weblap
 6. Film

A másik lehetőség, ha már esetleg a jegyzetelésnél használtál referencia-kezelő felületet, az itt is nagyon jól jön, mert ügyesen beszúrja neked a hivatkozást és, ha kell, a bibliográfiát a felhasznált és csak a felhasznált forrásokból.Olyan stílust válassz a felajánlottak közül, ami a legjobban megfelel a tanszéki előírásoknak.